Thay màn hình Samsung

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH  IPHONE TẠI THANH TRANG MOBILE

Lưu ý: Giá đã bao gồm công tháo lắp và bảo hành 24 tháng  (Không phát sinh bất kì chi phí nào).

SAMSUNGMÀN HÌNH
SS M10/ M105 900
SS M20/ M205 900
SS M21LIÊN HỆ
SS M30/ M305 1050 / 2100
SS M40/ M405 1800
SS M50/ M5052250
SS A011050
SS A10/ A105900
SS A10s1150
SS A111200
SS A20/ A205850 / 1950
SS A20S900
SS A21SLIÊN HỆ
SS A30/ A3051050 / 2050
SS A30S1050 / 1750
SS A31LIÊN HỆ
SS A40/ A405 LIÊN HỆ
SS A40S LIÊN HỆ
SS A41LIÊN HỆ
SS A50/ A5051350 / 2250
SS A50S1350 / 2250
SS A512650
SS A70/ A705 2500
SS A70s LIÊN HỆ
SS A71LIÊN HỆ
SS A80/ A90 2500
SS A80S LIÊN HỆ
SS Note 105150
SS Note 10 plus5600
SS Note 94300
SS Note 84100
SS Note 7/FE2500
SS Note 5/ N9202600
SS Note 4 edge/ N915 LIÊN HỆ
SS Note 4/ N9102300
SS Note 3/ N9001850
SS Note 2/ N7100 LIÊN HỆ
SS Note 1/ N7000 LIÊN HỆ
SS A300/ A3 (2015) LIÊN HỆ
SS A310/ A3 (2016)800 / 1600
SS A320/ A3 (2017)850 / 1700
SS A500/ A5 (2015)650 / 2150
SS A510/ A5 (2016)1150 / 1900
SS A520/ A5 (2017)850 / 2100
SS A600/ A6 (2018)800 / 1800
SS A6S (2018)LIÊN HỆ
SS A6 plus/ A6 plus (2018)1400 / 2300
SS A700/ A7 (2015)2300
SS A710/ A7 (2016)1200 / 2100
SS A720/ A7 (2017)1200 / 2400
SS A750/ A7 (2018)1450 / 2050
SS A800/ A8 (2015)1250 / 2100
SS A810/ A8 (2016) LIÊN HỆ
SS A8 (2018)/ A5301250 / 2200
SS A8 plus (2018)/ A730 1550 / 2250
SS A8 star LIÊN HỆ
SS A900/ A910/ A9 pro2350
SS A920/ A9 (2018)1550 / 2600
SS C500 LIÊN HỆ
SS C5 pro LIÊN HỆ
SS C700 LIÊN HỆ
SS C7 pro LIÊN HỆ
SS C9/ C9 pro2700
SS E500600 / 1850
SS E700650 / 2200
SS J120/ J1 (2016) LIÊN HỆ
SS J250/ J2 pro600 / 1600
SS J260/ J2 core LIÊN HỆ
SS J320/ J3 (2016)650 / 1550
SS J330/ J3 pro 650
SS J400/ J4 ( 2018)750 / 1550
SS J4 plus ( 2018 )800 / 1450
SS J4 core LIÊN HỆ
SS J500/ J5 ( 2015)650 / 1500
SS J510/ J5 ( 2016)650 / 1700
SS J5 prime 600
SS J5 pro/ J5301200 / 1850
SS J6 ( 2018 ) 1750
SS J6 plus ( 2018 )850 / 1400
SS J700/ J7 ( 2015)  ​650 / 1950
SS J710/ J7 (2016)750 / 1950
SS J730/ J7 pro1150 / 1850
SS C710/ J7 plus1200 / 2150
SS J7 prime/ G610 650
SS J810/ J8 (2018)750 / 1800
SS S10e/ G9704500
SS S10/ G973 4400
SS S10 plus/ G9754700
SS S9 3600
SS S9 plus4200
SS S8 plus/ G955 4100
SS S8/ G950  3400
SS S7 Edge/ G9352850
SS S7/ G9301950
SS S6 Edge/ G925 LIÊN HỆ
SS S6 Edge plus/ G9282550
SS S6 active / G980 LIÊN HỆ
SS S6/ G920 1950
SS S5/ G9001800
SS S4/ I9500 LIÊN HỆ
SS S4 mini LIÊN HỆ
SS S3/ I9300 LIÊN HỆ
SS S3 mini LIÊN HỆ
SS S2 LIÊN HỆ
SS S1 LIÊN HỆ
SS J1/ J100 LIÊN HỆ
SS J1 mini LIÊN HỆ
SS J2 prime/ G532600
SS I8552 750
SS I9152 1100
SS I92001100
SS I9205 1100
SS I8262 dous1100
SS I9260 LIÊN HỆ
SS G530/ G351600
SS G313/ G318 550
SS G360/ G361600
SS G7102650
SS Galaxy On 5 750
SS Galaxy On 7 800
SAMSUNG TABMÀN HÌNH
SS P7500/ P7510 LIÊN HỆ
SS P7300/ P7310 LIÊN HỆ
SS P1000/ I987 LIÊN HỆ
SS P3100/ P3110 LIÊN HỆ
SS P5100/ P5110 LIÊN HỆ
SS P6200/ P6201 LIÊN HỆ
SS P5200, N8000 LIÊN HỆ
SS T111/ T110/T116 LIÊN HỆ
SS T210/ T211 LIÊN HỆ
SS T310/ T311 LIÊN HỆ
SS T231/ T230 LIÊN HỆ
SS T331 LIÊN HỆ
SS T321/ T320/ T325 LIÊN HỆ
SS T530/ T531 LIÊN HỆ
SS TAB N51001800
SS TAB A T715 3300
SS TAB A T8153600
SS TAB S T8053800
SS TAB S T7053800
SS TAB Note 10.1 ( P601,P600) ​3300
SS TAB (P608/ P605) 3300
SS TAB A (P355/T355) 8″ 1600
SS TAB A (P555/T555)2200
SS TAB E (T561)1450
SS TAB A ( T285)1200
SS TAB A ( T385)1500
SS TAB A ( T585) 1900
SS TAB A ( P585)2200
SS TAB A (T595 )1900

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(function($) {  /* xem them mo ta chuyen muc san pham*/ var status="more"; function toggleText(text, isScroll){ if(status=="less"){ jQuery(".shop-container .term-description").html(text+ ' Ẩn'); if(isScroll==1){ scrollToDescription(); jQuery(".shop-container .term-description").fadeIn(3000); } status="more"; }else if(status=="more"){ jQuery(".shop-container .term-description").html(htmlSubstring(text, 1000)+ ' Xem'); jQuery('#toggleButton').text("Xem thêm"); if(isScroll==1){ jQuery(".shop-container .term-description").fadeIn(3000); } status="less" }} function scrollToDescription(){ jQuery([document.documentElement, document.body]).animate({ scrollTop: jQuery(".shop-container .term-description").offset().top - 200 }, 1000); } function htmlSubstring(s, n){ var m, r=/<([^>s]*)[^>]*>/g, stack=[], lasti=0, result=''; while ((m=r.exec(s))&&n){ var temp=s.substring(lasti, m.index).substr(0, n); result +=temp; n -=temp.length; lasti=r.lastIndex; if(n){ result +=m[0]; if(m[1].indexOf('/')===0){ stack.pop(); }else if(m[1].lastIndexOf('/')!==m[1].length - 1){ stack.push(m[1]); }} } result +=s.substr(lasti, n) + '....'; while (stack.length){ result +=''; } return result; } jQuery(document).ready(function(){ var current_html=jQuery('.shop-container .term-description').html(); jQuery(document).on('click','#toggleButton',function(){ toggleText(current_html, 1); }); if(jQuery(current_html).length > 0){ toggleText(current_html, 0); }}); jQuery(document).ready(function($){ jQuery(document).on('change', '.woo-variation-raw-select', function (e){ let title=$(this).find('option:selected').text(); let value=$(this).find('option:selected').parent().attr('id'); $('.label-title-'+value+'.attribute_title').text(title); }); $('.woo-variation-raw-select').trigger('change'); }); })(jQuery);