Thay màn hình iPad

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH  IPAD TẠI THANH TRANG MOBILE

Lưu ý: Giá đã bao gồm công tháo lắp và bảo hành 24 tháng  (Không phát sinh bất kì chi phí nào).

IPADMÀN HÌNH
IPAD 2 ( A1395-A1397-A1396)MHR 950
IPAD 3 ( A1416-A1430-1403)MHR 950
IPAD 4(A1458-A1459-A1460)MHR 950
IPAD AIR 1 ( A1474-A1476-A1475)MHR 1250
IPAD AIR 2( A1566-A1567)MHR 2900
IPAD MINI 1( A1432-A1454- A1455)MHR 1250
IPAD MINI 2 ( A1489-A1491-A1490)MHR 1450
IPAD MINI 3 ( A1599-1600)MHR 1450
IPAD MINI 4 ( A1538-A1550)2250
IPAD MINI 5 ( A2133- A2124-A2125-A2126)3350
IPAD PRO 9,7″ ( 2016 ) (A1673 – A1674 – A1675)3100
IPAD GEN 5 (2018) (A1822 – A1823)1550
IPAD GEN 6 (2018)/ 9.7 ” ( A1893/ A1954)1550
IPAD PRO 10,5″ ( 2017) / ĐỜI 1 ( A1701/ A1709/ A1852)3600
IPAD PRO 10,5″ ( 2017)/ ĐỜI 2/ Air 3 (A2152/ A2153/ A2154/ A2123)4000
IPAD 10.2 INCH ( GEN 7 )MHR 3250
IPAD PRO 11,0″(2018) (A1980/ A1934/ A1979/ A2013)7900
IPAD PRO 12.9″ / (A1584/ A1652)/ ĐỜI 14900
IPAD PRO 12.9″ (2017) / (A1670/ A1671/ A1821)/ ĐỜI 27900
IPAD PRO 12.9″ (2018)/ (A1876/ A1895/ A1983/ A2014)/ ĐỜI 37900

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(function($) {  /* xem them mo ta chuyen muc san pham*/ var status="more"; function toggleText(text, isScroll){ if(status=="less"){ jQuery(".shop-container .term-description").html(text+ ' Ẩn'); if(isScroll==1){ scrollToDescription(); jQuery(".shop-container .term-description").fadeIn(3000); } status="more"; }else if(status=="more"){ jQuery(".shop-container .term-description").html(htmlSubstring(text, 1000)+ ' Xem'); jQuery('#toggleButton').text("Xem thêm"); if(isScroll==1){ jQuery(".shop-container .term-description").fadeIn(3000); } status="less" }} function scrollToDescription(){ jQuery([document.documentElement, document.body]).animate({ scrollTop: jQuery(".shop-container .term-description").offset().top - 200 }, 1000); } function htmlSubstring(s, n){ var m, r=/<([^>s]*)[^>]*>/g, stack=[], lasti=0, result=''; while ((m=r.exec(s))&&n){ var temp=s.substring(lasti, m.index).substr(0, n); result +=temp; n -=temp.length; lasti=r.lastIndex; if(n){ result +=m[0]; if(m[1].indexOf('/')===0){ stack.pop(); }else if(m[1].lastIndexOf('/')!==m[1].length - 1){ stack.push(m[1]); }} } result +=s.substr(lasti, n) + '....'; while (stack.length){ result +=''; } return result; } jQuery(document).ready(function(){ var current_html=jQuery('.shop-container .term-description').html(); jQuery(document).on('click','#toggleButton',function(){ toggleText(current_html, 1); }); if(jQuery(current_html).length > 0){ toggleText(current_html, 0); }}); jQuery(document).ready(function($){ jQuery(document).on('change', '.woo-variation-raw-select', function (e){ let title=$(this).find('option:selected').text(); let value=$(this).find('option:selected').parent().attr('id'); $('.label-title-'+value+'.attribute_title').text(title); }); $('.woo-variation-raw-select').trigger('change'); }); })(jQuery);